O Stowarzyszeniu

Historia uprawy borówki wysokiej w Polsce zaczyna się właściwie od sprowadzenia pierwszych krzewów przez Profesora Szczepana Pieniążka z USA po drugiej wojnie światowej.

Rosnące zainteresowanie uprawą smakowitych owoców zawdzięczamy w dużej mierze doktorowi Kazimierzowi Pliszce z Katedry Sadownictwa SGGW w Warszawie, który stał się jej mężem opatrznościowym. Polskie plantacje zajmują dzisiaj około 12 000 ha. Przypisać to należy ogromnej wiedzy i uporowi polskich pionierów tej uprawy, wierzących w powodzenie wprowadzenia tej rośliny na plantacje towarowe i na rynki zbytu. Na przestrzeni lat powstało szereg nowoczesnych plantacji,  zwiększyła się także liczba producentów licencjonowanego materiału szkółkarskiego.

Stowarzyszenie jest powołane, aby przez zrzeszanie i integrowanie plantatorów, podejmowanie wspólnych działań i wzajemną pomoc, realizować cele, których osiąganie pozwoli plantatorom na dalszy rozwój.

Edukowanie konsumentów i promowanie spożycia borówek ma służyć rozwojowi sprzedaży na polskim rynku. Pracujemy także nad rozwojem dalszych możliwości sprzedaży owoców za granicą,  w tym na rynkach w tej chwili dla nas niedostępnych.

We współpracy z naukowcami i ekspertami branżowymi staramy się wspólnie testować i wdrażać innowacyjne rozwiązania i technologie – wszystko w poszanowaniu dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim z myślą o zadowoleniu naszych odbiorców i konsumentów.

Obecność na najważniejszych krajowych i międzynarodowych imprezach branżowych promuje pozytywny wizerunek polskich procentów borówki wysokiej.

Zabiegamy o tworzenie przyjaznego środowiska prawnego i administracyjnego dla produkcji i konsumpcji owoców. Kształtowanie warunków sprzedaży i godziwych cen skupu owoców odbywa się poprzez działania edukacyjne i informowanie o kosztach produkcji, infrastruktury, logistyki oraz pozostałych nakładach inwestycyjnych.

Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami o takim samym lub podobnym zakresie działania.

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Bartłomiej Milczarek – Prezes Zarządu, tel. 519 303 833
Ireneusz Komorowski – Członek Zarządu, tel. 48 664 69 51
Mateusz Jabłoński – Członek Zarządu, tel. 691 739 950
Remigiusz Kaczorek – Członek Zarządu, tel. 605 652 765
Monika Kołaczyńska – Członek Zarządu, tel. 602 488 805
Mariusz Szczerba – Skarbnik, tel. 502 362 636