Przed nowym sezonem borówkowym. XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki

Przed nowym sezonem borówkowym. XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki

Dziś w Suchedniowe rozpoczęło się dwudniowe XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki. Tradycyjnie przedsezonowe spotkanie jest doskonałą okazją do analizy szans i zagrożeń dla uprawy borówki w Polsce.  Starannie zaplanowany program konferencji ma zwrócić uwagę plantatorów oraz otoczenia naukowego i administracyjnego na kilka wybranych obszarów.

Spotkanie rozpocznie się blokiem poświęconym jakości materiału szkółkarskiego, która jest podstawą w produkcji wysokiej jakości owoców decydującą o rentowności uprawy. Jaka powinna być sadzonka borówki? Wspólnie z ekspertami z INHORT i PIORIN porozmawiamy o zdrowotności materiału szkółkarskiego na podstawie doświadczeń z ostatnich lat. Poruszmy także kwestie badań sadzonek – kiedy powinniśmy je badać i jakie parametry brać pod uwagę? Przypomnimy również prawne uwarunkowania dotyczące produkcji i obrotu sadzonkami.

Biorąc pod uwagę wczesny start wegetacji trudno jeszcze prognozować potencjał produkcyjny, warto jednak zauważyć, że krzewy przezimowały w dobrej kondycji i w sezon wchodzimy pełni optymizmu. Musimy się jednak liczyć z tym, że powierzchnia upraw rośnie i nasadzenia sprzed 4-5 lat wchodzą w pełnię owocowania. Co za tym idzie, w perspektywie kilku lat rosła będzie również podaż –  będziemy oferować więcej owoców na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Bezsprzecznie powinniśmy skupiać się zatem na jakości owoców, utrzymaniu dotychczasowych kontrahentów i zdobywaniu nowych rynków. Z tego względu kolejny blok tematyczny będzie dotyczył możliwości zbytu naszych owoców z nastawieniem na eksport. Skupimy się na wymaganiach dotyczących eksportu owoców na dalekie rynki i możliwościach zdobywania nowych odbiorców poza Europą. Biorąc pod uwagę konkurencję owoców z importu w dyskusji pojawi się również temat zasad dopuszczania owoców importowanych na rynek krajowy.

Nie zabraknie również aspektów dotyczących technologii uprawy. Poruszmy zagadnienia dotyczące programu monitorowania i zwalczania szkodników borówki ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych, a także zrównoważonego odżywiania krzewów. Skupimy się na kluczowej roli wapnia i niektórych mikroelementów w budowaniu trwałości owoców. Odniesiemy się także do wyników doświadczeń dotyczących kondycji owoców borówki w zależności od metod i okresu przechowywania.

Przedsezonowe spotkanie producentów, jakim jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki, a także dobór poruszanej tematyki ma za zadanie nie tylko poszerzyć wiedzę, ale także być pretekstem do dyskusji w szerszym gronie plantatorów. Naszym celem jest wskazanie obszarów, w których możemy mieć okazję do wykorzystania szans, ale także ograniczenia skutków zagrożeń, jakie stają dziś przed naszą branżą. W kolejnych komunikatach zawrzemy wnioski z naszej dyskusji.