About

Celem działalności Stowarzyszenia jest reprezentowanie plantatorów uprawiających borówkę amerykańską oraz popularyzacja konsumpcji tych wspaniałych owoców.

Historia zaistnienia borówki amerykańskiej w Polsce zaczyna się właściwie od sprowadzenia pierwszych krzewów przez Profesora Szczepana Pieniążka z USA po drugiej wojnie światowej. Rosnące zainteresowanie smakowitymi owocami zawdzięczamy w dużej mierze Doktorowi Kazimierzowi Pliszce z Katedry Sadownictwa SGGW w Warszawie, który stał się jej mężem opatrznościowym. Szacuje się, że powierzchnia uprawy tej rośliny na świecie wynosi około 30.000 ha przy zbiorach ok. 100.000 ton owoców na rynek świeży oraz dla przetwórstwa.

Polskie plantacje zajmują około 4500 – 5000 ha. Przypisać to należy ogromnej wiedzy i uporowi polskich fanatyków, wierzących w powodzenie wprowadzenia tej rośliny na plantacje towarowe. Na przestrzeni lat powstało szereg plantacji i producentów licencjonowanego materiału szkółkarskiego wysokiej jakości. Trudności, polegające na znalezieniu właściwego dla borówki stanowiska oraz spełnieniu jej potrzeb w zakresie nawożenia są pokonywane. Plantatorzy, w tym członkowie SPBA, obserwują zachowanie się nowych odmian, aby określić ich przydatność do uprawy w różnych warunkach klimatycznych Polski.

Borówka amerykańska ze względu na swoje wymagania środowiskowe jest słusznie uważana za najbardziej przydatną roślinę do produkcji proekologicznej – (patrz I.P.O.).

Szkolenia, wykorzystywanie prac badawczych do bezpośredniej produkcji, wzajemna wymiana doświadczeń i obserwacji czy popularyzacja ochrony środowiska naturalnego to główne cele – oprócz pozostałych statutowych, które przyświecają poczynaniom członków SPBA.