Borówki z Polski lubią podróżować

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki biorą czynny udział w zagranicznych targach Freskon, które odbywają się od 11 do 13 kwietnia w Salonikach w Grecji. Wydarzenie jest największym spotkaniem producentów oraz przedstawicieli handlu detalicznego w południowo-wschodniej Europie. 

To już drugie wydarzenie targowe w tym roku, na którym promowane są owoce borówki z Polski. Pierwszym były odbywające się na początku lutego największe targi w Europie – Fruit Logistica.

Konkurencja z krajów Europy Południowej i Wschodniej, a także konkurencja z całego świata jest bardzo aktywna w pozyskiwaniu kontaktów i skutecznym przejmowaniu rynków, na których dotychczas byliśmy sami. Rozwój handlu, eksportu oraz poszerzanie branżowych partnerstw jest niezbędne dla skutecznego zagospodarowania produkowanych owoców. Widmo nadprodukcji w przypadku borówki jest tak samo groźne, jak w przypadku innych gatunków. Istotne jest uzyskanie jak największej skali eksportu. Wzrastać powinien również eksport poza Europę na tzw. dalekie rynki, ponieważ dotąd nie byliśmy tam masowo obecni. Rozwój sprzedaży w niedostępnych do tej pory kierunkach to duże wyzwanie, ale zarazem ogromny potencjał dla krajowych owoców.

Celem uczestnictwa SPPB w targach jest prezentacja walorów naszych owoców, informowanie o ich jakości i skali całej polskiej produkcji oraz wzmocnienie obecności owoców borówki z Polski na międzynarodowych spotkaniach. Podczas trwania rozmów przekazywane są także kontakty handlowe do członków stowarzyszenia. Dodatkowym założeniem udziału jest zebranie doświadczeń dotyczących uczestnictwa w takich wydarzeniach w przyszłości.

Na targach FRESKON znajduje się delegacja, reprezentująca wszystkich członków Stowarzyszenia, które zrzesza blisko stu plantatorów uprawiających borówkę na około 3 tysiącach hektarów. Współpracujemy ze sobą od 30 lat, ucząc się wzajemnie i rozwijając plantacje. Promujemy wspólnie konsumpcję i sprzedaż borówki produkowanej w Polsce oraz dzięki wydarzeniom, takim jak targi Fruit Logistica i Freskon, również za granicami naszego kraju.

 Zachęcamy wszystkich plantatorów borówki w Polsce, którzy jeszcze nie są członkami stowarzyszenia, do zapisania się oraz zainteresowania jego działalnością.  Zwiększenie integracji plantatorów jest niezbędne dla skutecznego działania w przyszłości.