Stowarzyszenie plantatorów zmienia się w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu rynkowym

W dniach 3 i 4 marca 2023 w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się XXIX Walne Zebranie Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki.

Coroczne spotkanie było okazją do omówienia najbardziej istotnych dla plantatorów tematów związanych ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Prawo podaży i popytu nie omija borówek na rynku międzynarodowym i krajowym. Podaż rośnie szybciej niż popyt, rosną także koszty produkcji, a ceny uzyskiwane przez plantatorów spadają.

Zmiany w otoczeniu mobilizują do zmian w samej organizacji. Walne Zebranie członków zmieniło statutowe cele działania stowarzyszenia i wybrało Zarząd na nową kadencję. Zebrani wybrali nowego prezesa Stowarzyszenia. Funkcję tę objął p. Bartłomiej Milczarek, który zastąpił na tym stanowisku wieloletniego prezesa, p. Ireneusza Komorowskiego. Zmiana ta ma charakter kontynuacji i p. Komorowski pozostając w Zarządzie, będzie aktywnie wspierał działalność Stowarzyszenia.

Doszło do zmian również w samej nazwie – uzgodniono, że w związku z prężnym rozwojem polskiej branży borówkowej poprzednią, ustaloną jeszcze przed wieloma laty nazwę – Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, należy zmodyfikować. Członkowie jednogłośnie zagłosowali, że od tej pory powinniśmy mówić o Stowarzyszeniu Polskich Plantatorów Borówki (SPPB).

Podaż borówek na rynku światowym rośnie bardzo dynamicznie. Zwiększa się także konkurencja na rynku międzynarodowym. Reakcja na zmiany rynkowe wymaga przemyślanych decyzji. Zaktualizowane cele działalności Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki skoncentrują się na aktywnej promocji atrakcyjności i walorów polskich borówek. Konieczna jest ciągła edukacja plantatorów w celu zagwarantowania najwyższej jakości owoców. Potrzebujemy nowych technologii i unowocześnienia uprawy. Otoczenie prawne i administracyjne powinno być przyjazne dla plantatora. To są w tej chwili nasze główne obszary działania.

– Jak wielokrotnie podkreślamy – razem można więcej – dlatego zachęcamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki. Wspólnie zmierzymy się ze stojącymi przed branżą wyzwaniami – mówi Bartłomiej Milczarek, nowy prezes Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki.