Razem można więcej – XXIX Walne Zebranie Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej

uż w dniach 3 – 4 marca 2023 zapraszamy członków Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej na XXIX Walne Zebranie, które odbędzie się w Nowym Mieście nad Pilicą. Przygotowując tegoroczny program wydarzenia wzięliśmy pod uwagę konieczność wyjścia naprzeciw wyzwaniom związanym m.in. z opłacalnością i rosnącymi kosztami produkcji. Liczymy, że informacje przekazane przez grono ekspertów, które zgodziło się wziąć udział w Walnym Zebraniu, pomogą w podejmowaniu najlepszych dla naszych gospodarstw decyzji. Zapraszamy również plantatorów zainteresowanych dołączeniem w szeregi Stowarzyszenia.

Podejmiemy między innymi temat kształtowania się cen borówek nie tylko na polskim, ale także europejskim rynku, a także zmiany w podaży, popycie i eksporcie tych owoców. Nie moglibyśmy także mówić o perspektywach cenowych i opłacalności bez dokładnej analizy kosztów produkcji. Dyskutując o ekonomii spojrzymy jeszcze szerzej omawiając zewnętrzne uwarunkowania w produkcji borówek i analizując jak rozwija się ona w Ameryce Łacińskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom plantatorów porozmawiamy także o tym, jak dochodzić swoich praw, jeśli wystąpiły nieprawidłowości przy zakupie materiału szkółkarskiego i innych środków do produkcji.

Dużo miejsca poświęcimy również możliwościom ograniczania kosztów – jeden z paneli dyskusyjnych będzie dotyczył optymalizacji zużycia energii elektrycznej  w gospodarstwie. Przedstawimy także więcej szczegółów o nowej ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców i jej następstwa dla plantatorów. Nie zabraknie także tematów praktycznych –  eksperci przedstawią nowe odmiany borówek, rozwiniemy także kwestię ekonomii zbiorów i zwożenia owoców na plantacji.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich członków SPBA. Zapraszamy do udziału również plantatorów borówek, którzy chcieliby wstąpić w nasze szeregi. Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej aktywnie działa na polu wsparcia polskiej produkcji borówek. Wierzymy, że razem można więcej. W celu deklaracji członkostwa prosimy o kontakt.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program wydarzenia:

Program XXIX Walnego Zebrania SPBA

3-4.03.2023r.

Piątek

9:00             Rozpoczęcie i powitanie gości

9:10              Zewnętrzne uwarunkowania produkcji borówki wysokiej
prof. B. Nosecka, IER i GŻ

9:50             Opłacalność produkcji borówki w warunkach wzrostu cen środków produkcji
dr D. Paszko, UP Lublin

10:30            Dyskusja i podsumowanie
M. Garliński

10:50            Ceny owoców na rynku europejskim w minionym sezonie
M. Podymniak, Jagodnik  

11:10           Zmiany popytu i podaży na rynku krajowym i w eksporcie owoców borówki

Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą: W. Boguta – prezes KZGPOiW,  D. Kozarzewska – Polskie Jagody, R. Legucki – Sunberry,  P. Dąbrowski – Agronom Berries i H. Woźniak – Rajpol. Prowadzenie B. Milczarek

13:00           Obiad

14:00           Zakup materiału szkółkarskiego i innych środków produkcji w gospodarstwie – gwarancje, reklamacje – jak i kiedy dochodzić swoich praw, gdy czujemy się oszukani?
D. Milewska, Kancelaria Prawna MILEWSKA Legal

15:30           Przerwa na kawę

 15:40           Walne Zebranie Członków SPBA. Przedstawienie Nowych Członków.

Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie nowych członków
 3. Wybór przewodniczącego  Zgromadzenia  SPBA i protokolanta
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Członków SPBA i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2022
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2022
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 12. Przedstawienie propozycji zmian w statucie – dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały (uchwał) o zmianach w statucie.
 14. Propozycja zmiany nazwy SPBA
 15. Podjęcie uchwały o zmianie nazwy Stowarzyszenia
 16. Wybór nowego Zarządu
 17. Wybór Komisji Rewizyjnej
 18. Ogłoszenie wyników wyborów
 19. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 20. Przyjęcie i przegłosowanie uchwał i wniosków
 21. Zakończenie Walnego Zebrania

20:00           Uroczysta kolacja z towarzyszeniem wybitnego akordeonisty Marcina Maroszka i jego zespołu

                                Sobota

9:00             Nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców i jej następstwa dla plantatorów
Dyr. Marzanna Skoczek, PUP Grójec.

W holu przewidywane są spotkania z Agencjami pośrednictwa pracy, które oferują pracowników z Kirgistanu, Kazachstanu, Filipin i innych krajów Azjatyckich.

10:15              Nowe odmiany – nowe perspektywy

Prezentacja i dyskusja z udziałem dr P. Krawca, J. Wilczewskiego i P. Dąbrowskiego

11:15           Ekonomia zbioru i zwożenia owoców na plantacji

Panel dyskusyjny ze słowem wstępnym i prowadzeniem dr K. Ścibisza

12:40            Hodowla i produkcja borówki w Ameryce Łacińskiej
prof. S. Pluta, Instytut Ogrodniczy Skierniewice

13:15           Obiad

14:15           Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie, wykorzystanie OZE.            

Dyskusja prowadzona przez R. Kaczorka z udziałem: dr K. Rutkowskiego – IO Skierniewice, B. Dubińskiego –  Mazowiecka Grupa Energetyczna, G. Kubiaka-Atom.

Gościem naszego Zjazdu będzie prof. A. Komosa (UP Poznań), który zadeklarował konsultacje nawożeniowe dla zainteresowanych.

Zarząd zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Programu.